Author Details

Abramavičius, Paulius

  • Vol 3, No 89 (2017) - Socialiniai mokslai
    Antreprenerišku požiūriu grįstos vidinės organizacijos kultūros pasireiškimo ir tobulinimo galimybių nustatymas kūno rengybos ir sveikatingumo klubuose: Kauno miesto atvejis
    Santrauka  PDF