12–17 metų lengvaatlečių ir futbolininkų sporto šakos pasirinkimą lemiantys ir treniruotis skatinantys veiksniai

Nelė Žilinskienė, Donatas Gražulis, Darius Radžiukynas

Santrauka


Tyrimo tikslas – nustatyti 12–17 metų Lietuvos lengvaatlečių ir futbolininkų pasirinkimą lemiančius ir treniruotis skatinančius veiksnius, atlikti jų sklaidos analizę. Tyrimo objektas: 12–17 metų Lietuvos lengvaatlečių ir futbolininkų pasirinkimą lemiantys ir treniruotis skatinantys veiksniai. Tikėtina, kad 12–17 metų mokinius pasirinkti lengvąją atletiką ir futbolą bei treniruotis skatina panašūs socialiniai, sportiniai, sveikatos poreikio veiksniai, tačiau dėl individualių ir komandinių interesų, sportinio judėjimo įvairovės egzistuoja kai kurių veiksnių reikšmingi skirtumai. Tyrimo metodai: anketinė apklausa, matematinė statistinė analizė, lyginamoji pedagoginė analizė. Buvo apklausti 12–17 metų 846 mokiniai sportininkai: lengvaatlečiai vaikinai ir merginos (n = 367) ir to paties amžiaus vaikinai futbolininkai (n = 479), pasirinkti atsitiktinės atrankos būdu, taikant serijinį principą. Anketas tiriamieji pildė dalyvaujant tyrėjams, šiems susitarus su treneriais.

Nustatyta, kad treneriai reikšmingai daugiau (p < 0,0001) skatino pasirinkti lengvąją atletiką (48,2 %) nei futbolą (24 %), daugiau lengvąją atletiką rekomendavo kūno kultūros mokytojai (atitinkamai 42,5 % ir 2,3 %), patarė tėvai (26,2 % ir 20,5 %). Garsių sportininkų pavyzdžiu sekė 12,5 % lengvaatlečių ir 28,6 % futbolininkų, draugų pavyzdžiu – atitinkamai 12,5 % ir 22,8 %. Mažiausiai sporto šakos pasirinkimą lėmė medikų rekomendacijos (atitinkamai 5,2 % ir 1,7 %), spauda, televizija, reklama (2,5 % ir 4,6 %).

Futbolininkai, pasirinkdami futbolą, labiau nei lengvaatlečiai norėjo praturtinti savo žinias, įgyti naujų įgūdžių (84,6 % ir 49,5 %), sustiprinti pasitikėjimą savimi (77,4 % ir 32,2 %). Jaunuosius lengvaatlečius reikšmingai daugiau už futbolininkus treniruotis skatino noras pasiekti gerų sportinių rezultatų (83,7 % ir 72,4 %). Futbolininkus reikšmingai daugiau treniruotis skatino noras dalyvauti varžybose (86,0 % ir 73,3 %), noras būti sveikam, stipriam (82,2 % ir 74,1 %), patekti į nacionalinę rinktinę (68,5 % ir 62,7 %), noras užpildyti laisvalaikį turininga, aktyvia veikla (62,8 % ir 53,7 %), įdomios treniruotės (71,2 % ir 47,4 %), draugiški santykiai su treneriu (54,5 % ir 43,9 %), noras būti žinomam ir gerbiamam (44,3 % ir 30,0 %), materialinė gerovė (34,4 %, ir 18,3 %).

Raktažodžiai: jaunieji sportininkai, sportuoti skatinantys veiksniai, lengvoji atletika, futbolas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/sm.2015.25


Visas tekstas:

PDF