Įvairaus meistriškumo dziudo imtynininkų faktinės mitybos ir aprūpinimo maisto medžiagomis lyginamoji charakteristika

Eldana Yerzhanova, Zhana Sabyrbek, Kazys Milašius

Santrauka


Mityba aprūpina organizmą energija ir visomis kitomis būtinomis medžiagomis, ypač tomis, kurių organizmas pats nepasigamina. Nuo to, kaip žmogus maitinasi, priklauso jo augimas, vystymasis, sveikata, darbingumas, prisitaikymas prie įvairių aplinkos faktorių, gyvenimo trukmė. Sportininkų mityba apima bendruosius žmonių mitybos principus, bet dėl didelio fizinio krūvio ypač svarbus yra racionalios mitybos vaidmuo, natūralios kilmės ir neuždraustų produktų, gebančių padidinti sportininkų darbingumą, atsigavimo efektyvumą ir adaptacinių procesų vyksmą, vartojimas. Dziudo – sporto šaka, reikalaujanti didelės jėgos, greitumo ir vikrumo. Dziudo imtynininkų pagrindinių energinių medžiagų poreikis yra panašus kaip ir kitų sporto šakų atstovų – energija, pagaminta iš angliavandenių, turi sudaryti 55–60 %, iš riebalų – 25–30 % ir iš baltymų – 15–20 %. Todėl rengiant dziudo imtynininkus atsakingoms varžyboms, norint išvengti nepalankių pasekmių, faktinės mitybos tyrimas yra ypač aktualus. Tik įvertinus sportininkų mitybą, galima tinkamai organizuoti treniruočių ir varžybų procesą. Kazachstane atlikti sportininkų mitybos tyrimai rodo, kad faktinė mityba ne visada atitinka racionalios mitybos reikalavimus.

Tarp mokslinių publikacijų duomenų, nagrinėjančių įvairių imtynių rūšių sportininkų mitybą, duomenų apie dziudo imtynininkų mitybą dar nepakanka. Šio klausimo aktualumas lėmė šio darbo tikslą – įvertinti įvairaus meistriškumo dziudo imtynininkų faktinę mitybą ir aprūpinimą būtinomis maisto medžiagomis (angl. nutrients).

Buvo ištirta 15 didelio meistriškumo Kazachstano nacionalinės rinktinės sportininkų ir 15 jaunųjų dziudo imtynininkų, Sporto kolegijos studentų, faktinė mityba. Cheminė vartojamų produktų sudėtis ir jų kaloringumas įvertintas naudojantis Kazachstano maisto produktų sudėties lentele. Rekomenduojamoms dienos normoms įvertinti naudotos D. Bernardot (2000) ir S. Portugalovo (2001) rekomendacijos. Maisto medžiagų sudėties sisteminė analizė ir jų energinė vertė nustatyta naudojantis SPSS programa, duomenys apdoroti matematinės statistikos metodais.

Tyrimo rezultatai parodė, kad tiriamųjų įvairaus meistriškumo dziudo imtynininkų faktinė mityba iš esmės tenkina fiziologinius energinius biologiškai aktyvių maisto medžiagų poreikius. Tačiau abiejų tiriamų dziudo imtynininkų maisto racione pagrindinės maisto medžiagos tarpusavyje yra nesubalansuotos. Dalis dziudo imtynininkų maisto energinės vertės, gaunamos iš riebalų, yra pernelyg didelė ir sudaro vidutiniškai 49,0 ir 31,7 %, o iš angliavandenių – sumažėjusi ir neatitinka rekomenduojamos normos. Tiriamų dziudo imtynininkų maisto racionuose vitaminų ir mineralinių medžiagų trūkumo nėra. Tačiau natrio, kalio, kalcio, fosforo, magnio, geležies, jodo, vitaminų A, E, B2, B3, B12 kiekis smarkiai viršija rekomenduojamas normas. Literatūros šaltiniuose nėra jokių įtikinamų įrodymų, kad toks didelis šių medžiagų kiekis yra tikslingas.

Raktažodžiai: dziudo imtynininkai, sportinis meistriškumas, faktinė mityba, energinė vertė, vitaminai, mikro- ir makroelementų turinčios maisto medžiagos.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/sm.2017.28


Visas tekstas:

PDF (English)