Čiuožėjų pėdos judesių technikos fazių sudėties įvertinimas sąveikos su atramos paviršiumi metu

Dmitry Bykov

Santrauka


Čiuožėjų techninis rengimas tiek čiuožiant ledu, tiek atliekant imitacijos pratybas turi skirtingus specifinius bruožus. Viena iš svarbiausių čiuožėjų technikos tobulinimo priemonių yra specialūs imitacijos pratimai. Tarp greitojo čiuožimo sportininkų dinaminių rodiklių, charakterizuojančių judesių techniką, informatyviausi rodikliai yra tie, kurie rodo didžiausią slėgio pasiskirstymą pėdos zonose bei slėgio centro pokyčių plotą. Žinant čiuožimo fazių sąveiką varžybų metu galima tinkamai pasirinkti specialius imitacinius parengiamuosius pratimus. Šiame darbe išsamiai nagrinėjamas kiekvienos judesio fazės vaidmuo atliekant imitacinius pratimus, pagal kuriuos išskirtos pagrindinės slėgio zonos čiuožėjų pado srityje. Pratimų fazinės sudėties nustatymas bei slėgio registracija atlikta šiuolaikinės technikos priemonėmis, taikant „Motion capture“ (judesio analizės) įrangą ir pėdos barografijos (plantografijos) metodą.

Gauti tyrimų duomenys leidžia nustatyti didelio meistriškumo čiuožėjų atskirų techninio parengtumo elementų būklę, nes fazinio slėgio pasiskirstymas pėdoje čiuožėjams atliekant pasispyrimą nuo atramos paviršiaus charakterizuoja jėgos dydį lokomacinių judesių metu. Taikyti tyrimo metodai vertinant techninį didelio meistriškumo čiuožėjų parengtumą sudarys prielaidas toliau tobulinti rengimo procesą.

Raktažodžiai: imitacijos pratybos, pėdos barografija, „Motion capture“ technologija, judesio fazinė struktūra, slėgio zonos.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/sm.2017.26


Visas tekstas:

PDF (English)