Rėmėjai

Leidėjas

Leidėjų taryba

Prof. dr. Audronius Vilkas(Lietuvos edukologijos universitetas) audronius.vilkas@leu.lt

Prof. habil. dr. Albertas Skurvydas (Lietuvos sporto universitetas) albertas.skurvydas@lsu.lt

Doc. dr. Artūras Poviliūnas (Lietuvos olimpinė akademija) arturas.poviliunas@leu.lt