Žurnalo kontaktai

Vyriausias redaktorius

Prof. habil. dr. Kazys Milašius

Studentų g. 39, Vilnius LT-08106, Lietuva

Edgaras Abušovas - atsakingasis sekretorius, Executive Secretary sm@leu.lt

Zita Šakalinienė - redaktorė ir korektorė, Redactor and Corrector z.sakaliniene@sportinfo.lt

Doc. dr. Ramunė Žilinskienė- anglų kalbos redaktorė, English language Editor ramune.zilinskiene@ssc.vu.lt


Telefonas: +37065949772
El. paštas: kazys.milasius@leu.lt

Techninis redaktorius

No support
El. paštas: No.support@leu.lt